Insuline tolerantietest ITT bij de diagnostiek van groeihormoon deficiëntie bij volwassenen

Vooral in Amerika experimenteren artsen met https://www.turismomarmolejo.com/2023/11/14/revolutionaire-geranabol-bodybuildingtechniek/ als antiverouderingsmiddel. Volgens studies kan behandeling met groeihormoon helpen tegen overgewicht, een verminderde spierkracht, afgenomen botmassa en een verslechterde cholesterolspiegel. Ook in Amerika is het gebruik van groeihormoon als antiverouderingsmiddel echter omstreden. De effecten zijn beperkt en tijdelijk, de kosten aanzienlijk en de risico’s op de langere termijn onduidelijk. Door injecties met somatotropine (STH), identiek aan menselijk groeihormoon, worden deze klachten bestreden. Dagelijks wordt meestal één onderhuidse injectie toegediend (meestal ’s avonds).

Tijdens de test krijgt uw kind de Arginine via een infuus toegediend. Ook door het toedienen van deze stof wordt de hypofyse tijdelijk aangemoedigd om extra groeihormoon af te geven. Ook in deze test wordt het groeihormoon gemeten in het bloed via het infuus. Uw kind komt een ochtend naar het ziekenhuis voor een groeihormoontest. Met deze test willen we aantonen of uw kind een tekort aan groeihormoon heeft. Hiervoor bestaan 2 testen, de Clonidinetest en Argininetest.

Wanneer er overduidelijk geen groeihormoontekort is aangetoond, is de tweede test niet nodig. Lijkt een groeihormoontekort waarschijnlijk of bestaat er twijfel over, dan krijgt uw kind nog de Argininetest. Wanneer uw kind de prepuberteitleeftijd (8 tot 12 jaar) heeft, worden bij uw kind meer geslachtshormonen door het lichaam afgegeven. Deze hormonen hebben invloed op de afgifte van het groeihormoon en daarmee ook invloed op de uitslag van de test.

Waarom kopen en gebruiken mensen groeihormonen?

Controleer tijdens de behandeling het lichaamsgewicht en op tekenen van luchtweginfecties. Bij staken van de behandeling voordat de eindlengte is bereikt kan een deel van de behaalde lengtewinst weer verloren gaan. Orale oestrogenen kunnen de respons op somatropine verminderen; een hogere dosis somatropine kan nodig zijn. Somatropine vermindert de glucosetolerantie; dosisaanpassing van insuline en/of orale bloedglucoseverlagende middelen kan nodig zijn.

Hierdoor krijgt u een honger ­gevoel, gaat u transpireren en kunt u wat slaperig worden. Acromegalie wordt vastgesteld op basis van het klachtenpatroon en het groeihormoon- en IGF-I-gehalte in het bloed. Eerst zal eenmalig een groeihormoon- en IGF-I-bepaling in het bloed plaatsvinden.

Daarnaast is er een geneesmiddel dat werkt door de groeihormoonreceptor te blokkeren (de groeihormoonreceptor is een eiwit dat groeihormoon bindt in de verschillende organen). Door deze receptor met dit medicijn (Pegvisomant (merknaam Somavert)) te blokkeren, kunnen de gevolgen van de te hoge productie van groeihormoon beperkt worden. Ook het medicament dat voor prolactinomen wordt gebruikt, Cabergoline (merknaam Dostinex) kan soms gebruikt worden voor acromegalie. Het LUMC doet vaak mee aan internationale onderzoeken met nieuwe medicamenten.

Uitslag van het onderzoek

Neem het paspoort altijd mee als uw kind naar het ziekenhuis komt. In de puberteit begint de hypofyse met het afscheiden van hormonen die invloed hebben op de geslachtsklieren. Het gaat om het follikelstimulerend hormoon (FSH), en het luteïniserend hormoon (LH).

Voor kinderen betekent een tekort zoals gezegd een verminderde groei. Bij volwassenen kunnen uiteenlopende problemen ontstaan;van ernstige botontkalking tot een verstoorde balans tussen vet- en spierweefsel. Groeihormoon wordt geproduceerd door de hypofyse, een klein orgaan van ongeveer een halve centimeter dat zich onder de hersenen bevindt. De hoeveelheid groeihormoon die aan het bloed wordt afgegeven, kan van minuut tot minuut wisselen. Door nu met tussenpozen van 30 minuten bloed af te nemen om het groeihormoon te bepalen, kan dit vastgesteld worden. Hierdoor kunnen we een onderscheid maken tussen een normale en een abnormale groeihormoon afgifte door de hypofyse.

Laboratoriumspecifieke informatie +

Als u de medicijnen aanvraagt, houd dan een overzicht van uw medicijnen bij de hand. De medewerkers van de Rijnstate Poli-apotheek vragen of u nog andere medicijnen gebruikt en of u een eventuele allergie voor medicatie heeft. Vervolgens gaan zij na of de voorgeschreven medicijnen samen gebruikt kunnen worden met uw andere medicatie. Als u dat wilt, kunnen wij ook andere medicatie leveren. Daarvoor hebben wij wel een recept van een (huis)arts nodig.

Zo stimuleert groeihormoon de stofwisseling en beïnvloedt het de sterkte van de botten en de hoeveelheid spiermassa. Daarnaast is groeihormoon mede verantwoordelijk voor een goede balans tussen vet, water en spieren in het lichaam. Kortom, groeihormoon regelt dus je hele groeiproces en zorgt voor de juiste hoeveelheden vet, water en spieren in je lichaam. Daarmee stimuleert het de bouw van nieuwe cellen en de aanmaak van stevig botweefsel.

Teveel aan groeihormoon

In die tijd zijn meisjes vaak langer dan jongens van dezelfde leeftijd. Bij vrouwen zorgen de gonadotrofinen voor de rijping van eicellen in de eierstokken. Ook stimuleren ze de eierstokken tot de aanmaak van oestrogeen. Bij mannen zorgen de gonadotrofinen voor de rijping van zaadcellen in de testikels.

Bezorgen medicatie

Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener. Als je kind echter groeihormoondeficiëntie heeft, kan het zijn dat je kind ook nog moet blijven injecteren nadat de eindlengte is bereikt. Volwassenen hebben namelijk ook – een zeer kleine hoeveelheid – groeihormoon nodig voor de stofwisseling en sterke botten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *